Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Towards the Yildiz Technical University ICOMOS ICORP Symposium “Cultural Heritage Protection in Times of Risk: Challenges and Opportunities

IFLA NEWSLETTER International Federation of Landscape Architects, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Çevrede Afet Risklerinin Yönetimi: Gri Bölgeleri Azaltmak

Mimar.İst, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bring Order to Chaos Managing Seismic Risk for Historic Structures

The GCI Newsletter Constervation Perspectives, cilt.30, ss.14-15, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Learning From Turkey’s Eathquake Experience

Crisis Response Journal, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yaz Uygulamaları Atölyeleri

BATI AKDENİZ -ANTALYA MİMARLAR ODASI, ISSN: 1305-2578, ss.19-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adını Kaybeden Kent… Eskigediz

Kent Gündemi, ss.19-24, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Eskigediz (Kütahya) Kentsel Mimarlık Envanter 2003

TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, cilt.2004, ss.169-199, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A guideline for earthquake risk management of historical structures in Turkey

4th International Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, 11 - 13 Ekim 2017

Preparation of a Guideline for Earthquake Risk Management of Historical Structures in Turkey

3rd International Conference on Protection of Historical Constructions, PROHITECH, 12 - 15 Temmuz 2017

Environmental Impacts of Forced Mass Migration Due To Security Reasons

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4 - 06 Kasım 2016

Global Contribution of the International Training Program Towards Mangement of Cultural Heritge During Disasters Without Borders in Turkey

International Training Course (ITC) on Disaster Risk Management of Cultural Heritage, Ritsumeikan University, kYOTO jAPAN, 10 - 26 Eylül 2016, ss.88-91

Lessons Learned For Sustainable Protection Relationship Between Cultural Heritage And Natural Disasters

The Proceedings of International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mart 2016

A Meeting Point of Civilizations in Mediterranean Mut Town

Rehabimed Euro mediterranean Regional Conference, 12 - 15 Temmuz 2011

International Symposium Cultural Heritage Protection in Times of Risk : Challenges and Opportunities: 2012

International Symposium Cultural Heritage Protection in Times of Risk : Challenges and Opportunities: 2012, 15 - 17 Kasım 2012

Disaster Risk Management and Recovery Plan For Eskigediz Heritage Site

ICOMOS ICORP Scientific Meeting Sustainable Protection and Recovery of Cultural Heritage in Post Disaster Situation, 25 - 26 Eylül 2010

New Approaches and Regulations in Cultural Heritage and Disaster Management after the 1999 Marmara Earthquake: Istanbul-Turkey Case

The Selection Committee of the US/ICOMOS 12th International Symposium – Preservation in Peril, 11 - 15 Mart 2009

Earthquake and The Revitalization of the Historical Settlement ‘Eskigediz

mAAN 5th International Conference: Re-thinking and Re-constructing Modern Asian Architecture, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2005, ss.234-236

Evaluation of a Preservation and Revitalization Project İstanbul Karaköy Harbour Buildings Passenger Lounge and Warehouse No 20

mAAN 5th International Conference: Rethinking and Reconstructing Modern Asian Architecture, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2005, ss.253-259

Eskigediz (Kütahya): Documentation of Urban Architecture, Gediz: The City That Lost Its Name

Kültürle Büyümek 2003, Türkiye Kültür Sektörü, TÜBA-TÜKSEK, İstanbul, Türkiye, 01 Temmuz 2004, ss.36-37

The Basic Principles of the Spatial Organization in Asia Minor City of Antep

Proceedings of the International Seminer on Urban Form, University of Cincinnati College of Design Art Architecture and Planning, 5 - 09 Eylül 2001

A Rock Hewn Building in Güzelyurt The Rock Mosque and Its Structural Problems

2nd International Congress on Studies in Ancient Structures, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Temmuz 2001, cilt.1, ss.103-112

Kitap & Kitap Bölümleri

Göç – Çocuk ve Kültür Mirası Atölyesi

GÖÇMEN ÇOCUK IÇIN BIR ŞEHIR, Ezgi Küçük, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.107-118, 2017

Riskleri Taşımak Deprem Sonrası Bir Yerleşimin Taşınma Öyküsü Eskigediz 40 Yıl Öncesi ve Sonrası

Kurtarabilirsiniz / You Can Rescue, Akbulut, T., Erkan, N. vd, Editör, Ytü, İstanbul, ss.19-29, 2011

Bilirkişi Raporları