Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Daugavet özellikli Banach uzayları, GÖK Ö. , D.TETİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kuadratik sayı cisimlerinde çarpanlara ayırma, ideal sınıf grubu ve L-fonksiyonları, GÖK Ö. , B.KÖKLÜCE(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Banach uzayları üzerinde bir buçuk-geçişli ve yerelleştirme operatör cebirleri, GÖK Ö. , E.DEMİR(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Maksimal baskınlaştırılmış operator yarı grupları, GÖK Ö. , D.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Pozitif operatörlerde değişmez altörgüler, GÖK Ö. , M.HAFEZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Banach uzaylarında ve Banach latislerde değişmez alt uzaylar üzerine, GÖK Ö. , E.DEMİRBİLEK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Çarpım operatörleri, GÖK Ö. , E.ÇELİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Düzgün konveks Banach uzaylarında Daugavet denklemi, GÖK Ö. , C.KUYUMCU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Archimedean hemen hemen f-cebirlerinde sıralı sınırlı türetmeler, GÖK Ö. , A.ELMA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Sürekli fonksiyonların latisleri üzerindeki homomorfizmalar, GÖK Ö. , N.ÖZTÜRK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Banach uzaylarında lineer operatörlerin kümesinin refleksifliği, GÖK Ö. , S.KOZAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • İndirgenemez operatörler, GÖK Ö. , E.ALTINBİLEZİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Pre-Riesz uzaylarında idealler ve bandlar, GÖK Ö. , F.ŞEKER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Topolojik olarak zengin merkezli banach latislerde maharam operatörleri, GÖK Ö. , F.ÖZTÜRK(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Pozitif operatör yarıgruplarının ideal üçgenleştirilebilirliği, GÖK Ö. , U.AĞLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Hemen hemen F-cebirleri ve D-cebirlerinin sıralı ikinci duali, GÖK Ö. , S.CAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Değişmez alt uzay problemi, GÖK Ö. , P.ALBAYRAK(Öğrenci), Doktora, 2016
 • L- zayıf ve m-zayıf kompakt operatörler, GÖK Ö. , M.ENGELKIRAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Banach F-modüllerinin merkezi ve F-ortomorfizmalar üzerinde genişletilmiş sonuçlar, GÖK Ö. , Ş.PESTİK(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Abelien olmayan kompakt lie grupları üzerinde kontrol sistemleri, GÖK Ö. , E.GÜL(Öğrenci), Doktora, 1997