Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Algoritmalar

  • Dağıtık Sistemler

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

  • Bilgisayar Ağları

  • Mühendislik ve Teknoloji