Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Planlama- Koruma İlişkisi Üzerine Yeni Bir Sistem Önerisi

Megaron, cilt.1, ss.234-255, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Management and Mismanagement of Change in the ‘Grand Water Allee’ : The Case of the Bosphorus” Land and Water

ISOCARP 34. International Planning Congress,, Azores, Portekiz, 26 Eylül 1998, ss.257-262

”Planlama ve Mimarlık Eğitiminin İlişkileri üzerine Bir Değerlendirme”

Mimarlık Fakültesinde Eğitim, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Haziran 1998, ss.109-116

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilirkişi Raporları