Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medya İzleme Alışkanlıkları Bağlamında Suç Algısı ve Suç Korkusunun Mekansal Analizi

2. Uluslararası Dergi Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Giresun, Turkey, 21 June - 23 August 2019, pp.294-298 Sustainable Development

Kamulaştırma: Haritacılık Özel Sektörü Açısından Bir İnceleme

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013

Konut Sorunu ve İpotekli Konut Finansmanının İstanbul İli Örneğinde İrdelenmesi

TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2007, vol.1, pp.295-304

Sustainable And Economically Recycling Real Estate Development Project: A Case Study For Istanbul Park

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007

Analyzing of Turkish Cadastre System According to Land Administration Concept

XXIII International FIG Congress, Munich, Germany, 8 - 13 October 2006

Urban rural interrelationship and issues in Turkey

II. Fédération Internationale des Géomètres (FIG) Regional Congress, Marrakush, Morocco, 2 - 05 December 2003

Property taxation and land management

2nd FIG Regional Conference for the Arab Countries and Francophone Africa, Marrakush, Morocco, 2 - 05 December 2003

Land consolidation as a tool of rural sustainable development

II. Fédération Internationale des Géomètres (FIG) Regional Congress, Marrakush, Morocco, 2 - 05 December 2003, vol.0, no.0 Sustainable Development

Toprak düzenlemelerinde yeni yaklaşımlar

9'uncu Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 31 March - 04 April 2003

A general overview of real estate valuation applications in Turkey

XXII. Fédération Internationale des Géomètres (FIG) Congress, Washington, United States Of America, 19 - 26 April 2002

Concept of ownership in land arrangement studies in Turkey

XXII. Fédération Internationale des Géomètres (FIG) Congress, Washington, United States Of America, 19 - 26 April 2002

Land consolidation, valuation and cadastre

FIG XXII International Congress, United States Of America, 19 - 26 April 2002

The Rural Structure and Problems of Turkey Related To Rural Land Arrangement

Fourth International Symposium -Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 6 - 07 April 2001

Books & Book Chapters

Türkiye’de Uyuşturucu Suçlarından Hüküm Giyenlerin Zamansal ve Mekansal Analizi

in: TERÖR VE UYUŞTURUCU MADDE ŞİDDETİ, Kızmaz, Z., Editor, Hegem Yayınları Ankara, Ankara, pp.312-322, 2018 Sustainable Development

Türkiye’de Şiddet Suçlarından Hüküm Giyenlerin Mekansal Dağılımını Etkileyen Faktörler

in: ŞİDDET VE SOSYAL TRAVMALAR, Enver Sarı, Editor, HEGEM YAYINLARI, Ankara, pp.210-222, 2018

A Sustainable and Economically Recycling Real Estate Development Project: A Case Study for Istanbul Park

in: Survival and Sustainability, H. Gökçekus, U. Türker, J.W. LaMoreaux, Editor, Springer, Berlin Heidelberg, pp.315-327, 2017

Organik Tarımda Arazi Yönetimi, Toprak Reformu ve Kadastro

in: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Eraslan İ. Hakkı,Şelli Ferhat, Editor, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), İstanbul, pp.159-188, 2006

Özelleştirme

in: Kamulaştırma, Zerrin Demirel, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, pp.17-22, 2002

Other Publications