Sürdürülebilir kalkınma ve kadastroda evrim


GÜR M., ÇAĞDAŞ V.

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2003 (Peer-Reviewed Journal)