Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Grid-connected induction generator interturn fault analysis using a PCA-ANN-based algorithm

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, sa.3, ss.1340-1350, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The sustainability indicators of power production systems

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.14, sa.9, ss.3108-3115, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INTEGRATION OF WIND POWER PLANTS TO THE GRID AND REACTIVE POWER SUPPORT

European Journal of Technique, cilt.9, sa.2, ss.186-196, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Turkey's electric power demand forecast and generation models scenarios for the next ten years

WSEAS Transactions on Power Systems, cilt.5, sa.3, ss.223-232, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF WAVE BASIN DESIGN PARAMETERS AND PRODUCTION OF WAVE-MAKER

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICALENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2019

Wind Energy in the World and Recent Developments in Performance Analysis of Wind Turbines

4th Conference on Advances in Mechanical Engineering Istanbul 2018, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2018, ss.769-787 Creative Commons License

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SUPERCAVITATING FLOWS

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 2 - 07 Mayıs 2018

Web Tabanlı Etkileşimli Aydınlatma Laboratuvarı Kurulumu ve Uygulaması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 Mayıs 2017

GERÇEK ZAMANLI KONTROL EDİLEBİLEN AYDINLATMA LABORATUVARI UYGULAMASI

4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21 - 23 Mayıs 2015

Turkey's energy policy and investment plans

4th WSEAS International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education, EPESE'10, 4th WSEAS International Conference on Renewable Energy Sources, RES '10, Sousse, Tunus, 3 - 06 Mayıs 2010, ss.190-195 identifier