Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı ve Süreç Yönetimi

PYYK 2016 - 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.1247-1252 Creative Commons License

İstanbul İçin Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Seferberliği

PYYK 2014 - 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, 6 - 13 Kasım 2014, ss.63 Creative Commons License

“Chechen Protection System” for Highrise Building Construction

11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2014), İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2014, cilt.1, ss.96

Yapım Kesiminde Başarım Değerlendirme ve Kıyaslama (DEK) Sisteminin Geliştirilmesi

2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.133 Creative Commons License

Diğer Yayınlar