Araştırma Alanları

  • Makina Mühendisliği

  • Enerji

  • Akışkanlar Mekaniği

  • Alternatif Enerji Kaynakları

  • Termodinamik

  • Isı ve Madde Transferi

  • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

  • Isıl Sistemler

  • Mühendislik ve Teknoloji