Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Dökme Yük Gemisi Kreyn Operasyonunun Maliyet Etkinliği ve Emisyon Analizi

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, cilt.6, ss.100-105, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Performance, Emission and Economic Analysis of The Refrigeration Systems in Ships

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING: ICAME 2018, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2018, ss.875-886

EFFECT OF COMPRESSION RATIO ON THE PERFORMANCE OF A NATURAL GAS FIRED ENGINE

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCE, Kıev, Ukrayna, 02 Mayıs 2018, ss.387

DESIGN AND CALCULATION OF THE WASTE HEAT RECOVERY POTENTIAL FOR A BULK CARRIER MARINE DIESEL GENERATOR

3rd CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2017– ICAME2017, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2017, ss.366-374

Determination of Pre-combustion Chamber Design for a Stratified Charge Natural Gas Engine

III. International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), Budapeşte, Macaristan, 03 Mayıs 2017, ss.609-613

Bir Yük Gemisinin Balast Operasyonunun Ekonomik ve Ekolojik Analizi

1st International Congress on Ship and Marine Technology, İstanbul, Türkiye, 25 Aralık 2016, ss.1-12