Genel Bilgiler

Biyografi

Hasan Kayhan Kayadelen 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Özel Tarhan Lisesi'nde İngilizce hazırlık eğitimi aldı. Ortaokul eğitimini İstek Vakfı Özel Kaşgarlı Mahmut Lisesi'nde 1998 yılında tamamladı. 2003 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne girdi ve 2004 yılında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ile çift lisansa başladı. 2005 yılında Almanya Fachhochschule Gelsenkirchen'de misafir öğrenci olarak bulundu. 2006 yılında ise İngiltere Portsmouth Üniversitesi'ne Erasmus öğrencisi olarak kabul edildi. 2008 yılında Lisans eğitimini tamamlayarak İnşaat Mühendisi ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi unvanlarını aldı. DEARSAN tersanesinde "Askeri Gemiler Dizayn Mühendisi" olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve aynı yıl Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Yüksek Lisans Programını tamamlayarak aynı üniversitede doktora eğitimine başladı. TÜBİTAK tarafından doktora bursu ile ödüllendirildi. 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Eyaleti "Princeton Üniversitesi" Makine ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Jiguang Ju'dan aldığı davet ile doktora araştırmalarını sürdürmek ve Amerika Enerji Departmanı DOE'nin "Gaz Türbinlerinde Yüksek Hidrojen İçerikli Yakıtların Kullanılması" ile ilgili projede çalışmak için Princeton Üniversitesi Yanma Labaratuvarı'nda araştırmacı olarak görevlendirildi. "Gaz türbinlerinde su/buhar enjeksiyonunun termoekonomik performans ve emisyonlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve optimizasyonu" konulu doktora tez çalışmalarını 2014 yılında  tamamladı ve halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doçent olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Bölüm
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Ana Bilim Dalı
Gemi Makineleri İşletme

İletişim