Araştırma Alanları

  • Makina Mühendisliği

  • Termodinamik

  • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

  • Mühendislik ve Teknoloji