Araştırma Alanları

 • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

 • Kontrol ve Sistem Mühendisliği

 • Benzetim, Modelleme ve Tanıma

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Yazılım

 • Programlama Dilleri

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Elektromanyetik

 • Biyoloji ve Tıp Alanlarında Elektromanyetik

 • Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Propagasyon

 • Endüstri Mühendisliği

 • Benzetim

 • Kesikli Benzetim

 • Mühendislik ve Teknoloji