Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Çevre Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Aerobik membran biyoreaktörlerde farklı karbon/azot oranına sahip atıksuların arıtımı ve aktif çamur özelliklerinin değişimi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Civil Engineering, Çevre Mühendisliği

 • 2012 Postgraduate

  Elektrodiyaliz bipolar membran prosesiyle arıtılmış sızıntı suyunun fenton oksidasyonu ile nihai arıtımının değerlendirilmesi / Evaluation of final treatment with fenton oxidation of treated leachate by electrodialysis bipolar membrane process

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Civil Engineering, Çevre Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English