Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2017 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 2010 - 2012 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 2003 - 2008 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Aerobik membran biyoreaktörlerde farklı karbon/azot oranına sahip atıksuların arıtımı ve aktif çamur özelliklerinin değişimi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2012 Yüksek Lisans

  Elektrodiyaliz bipolar membran prosesiyle arıtılmış sızıntı suyunun fenton oksidasyonu ile nihai arıtımının değerlendirilmesi / Evaluation of final treatment with fenton oxidation of treated leachate by electrodialysis bipolar membrane process

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği