Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

’Belgesel Fotoğraf’, ‘Güvenilir Bir Belge Olarak Fotoğraf’ ve Güncel Sanat

1. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 December 2008, pp.283-295

Sanat ve Diğer Kültürel Üretimlerde Copyleft: Bilişim Çağında Copyright Karşıtı Hareket, Lisans ve Uygulamalar

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8.Ulusal Sanat Sempozyumu “Sanat ve...”,, Ankara, Turkey, 18 October 2006, pp.319-336

Books & Book Chapters

Post-Cyber Communism and The Holes in The Pavement (V0.2.0.1)

in: Rota Reader, Şenova B., Editor, Riva Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.35-44, 2010

İşleyen Mekan / Working Space

Pera Müzesi Yayınları, İstanbul, 2007

Other Publications