Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yapı Aplikasyonları

Harita ve Kadastro Mühendisleri odası,Mühendislik ölçmeleri STB Komisyonu 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 15-17 Ekim 2014, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.1-13

İkili Yumurta Eğrisi Parametrelerinin Belirlenmesi, Hesabı Ve Aplikasyonu

Hkmo Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.1-10 Sustainable Development

Yumurta Eğrisi Tasarımı ve Hesabı

5.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 October 2010

Bina Cephelerinin Ölçümü ve Aplikasyonu

4.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 October 2009

Cep bilgisayarları ile projeleri aplikasyon hesapları ve aplikasyon

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,, 01 November 2005

Parsellerin bölünmesi ve sınır aplikasyonu

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 October 2003

Geçiş eğrileri ve yol ekseninin aplikasyonu,

Prof .Dr. H. Wolf Jeodezi Sempozyumu, 01 November 1993

Elektronik uzaklık ölçer (E.U.Ö.) lerin kalibrasyonu

Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, 01 October 1989

Elektronik olarak ölçülen uzunluğun projeksiyon düzlemine indirgenmesi

Türkiye II. Harita Bilimsel Kurultayı, 01 February 1989

Elektronik uzaklık ölçerlerde frekans kontrolu

Prof.Burhan Tansuğ Fotoğrametri ve Jeodezi Sempozyumu, 01 October 1987

Books & Book Chapters