Araştırma Alanları

  • Biyokimya

  • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

  • Mikoloji

  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği

  • Sağlık Yönetimi

  • Yaşam Bilimleri

  • Bakteriyoloji