Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new long-term evolution downlink delay based lean scheduler

IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, cilt.14, sa.5, ss.742-747, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frequency Conversion Analysis of the Lattice Mixer

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, cilt.1, ss.101-114, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

WCDMA Sistemlerinde Makro Hücre Kapasite ve Yük Hesaplaması

ELECO 2012 Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 01 Aralık 2012