Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Basit Harmonik Hareketli Kam Profilinin Elastohidrodinamik Yağlanmasından Kaynaklanan Film Kalınlığının Belirlenmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.721-730

In-situ Al3Ti Takviyeli Al-5 Si Esaslı Kompozitlerin Üretim ve Özellikleri

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.747-757

Alüminyum Matrisli AlB2 Takviyeli KompozitlerinAşınma Davranışlarının İncelenmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1814-1824

Modelling of Wear on a Cam Profile

2nd International Conference Conference on Engineering and Natural Sciences, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.2413-2417