Duyurular & Dokümanlar

FBO2041 Deney Takvimi
Duyuru
3.10.2018
Atom ve Molekül Fiziği Laboratuvar Toplantısı Hk.
Duyuru
1.10.2018

Atom ve Molekül Fiziği Laboratuvar toplantısı 5 Ekim 2018 Cuma günü saat 10:00'da E-Z06 no'lu derslikte yapılacaktır. Dersi alan öğrencilerin toplantıya katılmaları gerekmektedir.

FBO2041 Laboratuvar Toplantısı
Duyuru
28.09.2018

FBO2041 kodlu dersi alan öğrencilerin laboratuvar toplantısı 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 13:00'da Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü E Blok  E-Z06 no'lu derslikte yapılacaktır. Dersi alan tüm öğrencilerin toplantıya katılması ve sisteme yüklenen belgeleri (deney föyü,çevrim vs..) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

FBO2041 Genel Bilgiler
Deney Föyü
28.09.2018
FBO2041 Deney Çevrimi
Deney Föyü
28.09.2018
FBO2041 deney föyü
Deney Föyü
28.09.2018