Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multiple Regression Analysis System in Machine Learning and Estimating Effects of Data Transformation&Min-Max Normalization

Journal of Engineering Technology and Applied Sciences (JETAS), no.3, ss.189-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparing Clustering Algorithms Using Labeled Data

International Conference on Data Science and Applications, Yalova, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.16-17
Link

Effect of Different Distance Measures on K-Means Algorithm’s Performance

International Conference on Data Science and Applications, Yalova, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.14-15

K-Ortalamalar Algoritmasına Dayalı Dönüşüm Oranı Tahmini ile Rezervasyon Optimizasyonu

37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 05 Temmuz 2017, ss.96
Link