Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • Continues Doctorate

  Istanbul Technical University, Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık Programı, Turkey

 • Continues

  Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Erciyes University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  HACİMLİ ESTERİK SÜBSTİTÜENTLER İÇEREN FTALOSİYANİNLER

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya