Genel Bilgiler

Biyografi

Erhan Kurtarır 2005 yılından beri hem eğitim, hem de araştırma alanında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır. Lisans eğitimini 2003'te ODTÜ'de tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2006 yılında Kentlerin Pazarlanma Stratejilerini değerlendirdiği teziyle YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Doktora çalışmasında da şehir planlama alanında pek çalışılmamış bir konuyu ele alarak Türkiye ve İngiltere'de yürüttüğü saha çalışmalarıyla inanç ve mekan ilişkisini değerlendirmiştir. 2012 yılında yine aynı kurumda başarıyla tamamladığı tez çalışmasında, mekan ve planlamanın azınlık ve dezavantajlı inanç kümelerinin kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araştırmıştır. Son dönemde özellikle Kent Mültecileri ve Yerel Sorumluluklar konusunda araştırmalarını derinleştirmiştir.

Üniversite dışında da, meslek odasının ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katılmıştır. 2014-2016 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Bunun haricinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumlarına danışmanlık ve uzman desteği sunmuştur.

Eğitim alanında öne çıkan başlıklar; Planlama Kuramları, Kent ve Planlama Tarihi, Bilgi Çağında Planlama, Şehir Planlamada Meslek Etiği, Kentsel Çeşitlilik ve Kapsayıcı Planlama, Şehir Sosyolojisi, Planlama Stüdyoları.

Kurum Bilgileri

Birim
Mimarlık Fakültesi
Bölüm
Sehir Bölge Plan.Böl
Ana Bilim Dalı
Şehircilik

İletişim

E-posta
kurtarir@yildiz.edu.tr
Diğer E-posta
erhankurtarir@gmail.com
Web Sayfası
https://avesis.yildiz.edu.tr/kurtarir
Fax Telefonu
+90 212 383 2650
Ofis
D 304
Posta Adresi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, D304 / 34349 / Yıldız / İstanbul / Türkiye