Araştırma Alanları

  • Aromatik Bileşikler Kimyası

  • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

  • Makromoleküller Kimyası

  • Temel Bilimler