Paylaşımlar ve Duyurular

oksidatif fosforilasyon
lipit metabolizması
sitrat çevrimi ve gliokzalat yolu
glikolizin düzenlenmesi ve glikojen metabolizması
Pentoz-fosfat yolu
Biyokimya 2 dersi GLİKOLİZ sunumu
Biyokimya 2 sunum Metabolizma giriş
Biyokimya 1 Laboratuvarı Gr. 4 öğrencilerinin laboratuvar işleyiş tablosu

Biyokimya 1 Laboratuvarı Gr. 4 öğrencilerinin laboratuvar işleyiş tablosu ektedir. Sorumlu asistan hocanız Arş.Gör. Ümmügülsüm POLAT'dır.

2018-2019 bahar Lab işleyiş takvimi gr 4.doc