Paylaşımlar ve Duyurular

Biyokimyanın temelleri ve aminoasitler

Derste anlattığımız konulara ait görseller ekteki sunumda yeralmaktadır.

Biyokimyanın temelleri ve aminoasit....pdf Creative Commons License

Biyokimya 1 Laboratuvarı Gr. 4 öğrencilerinin laboratuvar işleyiş tablosu

Biyokimya 1 Laboratuvarı Gr. 4 öğrencilerinin laboratuvar işleyiş tablosu ektedir. Sorumlu asistan hocanız Arş.Gör. Ümmügülsüm POLAT'dır.

2018-2019 bahar Lab işleyiş takvimi....doc