Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reasürans İşlemlerinde Poliçe İptallerinin ve Tazminat Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi

International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics (ISEFE), İstanbul, Türkiye, 29 Nisan 2017, ss.124-140

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı

Finans Sisteminde Yeni Yönelimler, Tunay K.B, Editör, Beta, İstanbul, ss.1-324, 2001