Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 31. Ulusal Kimya Kongresi

    Çalışma Grubu

    İstanbul, Türkiye

  • 2017 8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi

    Çalışma Grubu

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1