Education Information

Education Information

 • 2014 - 2017 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programarı Ve Öğretim (Epö), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Giyim Endüstirisi Ve Giyim Sanatları Eğitimi, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, Giyim Endüstirisi Ve Giyim Sanatları Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİTİM BİLİMCİLERİN YAPILANDIRMACILIKLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programarı Ve Öğretim (Epö)

 • 2010 Postgraduate

  GİYİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giyim Endüstirisi Ve Giyim Sanatları Eğitimi