Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exposure To Mobbing: Perceptions of Primary School Teachers

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.195-201, 2017
Link

Special Teaching Method-I Attitude Scale For Teacher Candidates: Study of Validity & Reliability

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.8, ss.252-271, 2016
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PEDAGOJİK FORMASYON ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.56
Link

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL BİREY ÖZALGI DÜZEYLERİ

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.57
Link

Öğretmen Adaylarının Okullardaki Akademik İşlerin Etkili Bir Şekilde Yürütülebilmesine İlişkin Çözüm Önerileri

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), İstanbul, Türkiye, 09 Nisan 2018, ss.69
Link

Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), İstanbul, Türkiye, 09 Nisan 2018, ss.71
Link

Temel Eğitim Alanı Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerini Erteleme Nedenleri

1. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 29 Mart 2018, ss.56
Link

Students’ Multiple Intelligence Profile within the Turkish Education System: A Large Secondary and High School Sample

1.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2017, ss.311-313
Link

İlkokul Öğretmenlerinin Mobing e Maruz Kalma Algıları

1. International Academic Research Congress, (INES), Antalya, Türkiye, 03 Kasım 2016, ss.1348-1355

An Analysis of Pre School Teachers and Student Teachers Attitudes to Inclusion and Their Individual Innovativeness Levels

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi-TURKSOY, Gostivar, Makedonya, 22 Ağustos 2016, ss.34

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim Görmekte Olan Öğretmen Adaylarının Baskın Zeka Çoklu Zekâ Dağılımlarının İncelenmesi

. I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs 2016, no.2584829, ss.33

Aggressivity Levels of Students of Selcuk University Vocational Education Faculty Clothing-Ready-made Clothing Program

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, İspanya, 28 - 29 Kasım 2014, cilt.182, ss.463-469 Özet

Interpersonal Problem Solving Abilities of Students of Professional Education Faculty Dressing Programme of Selcuk University

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, İspanya, 28 - 29 Kasım 2014, cilt.182, ss.456-462 Özet

Communication Skills of Selcuk University Vocational Education Faculty Clothing' Program Students

International Scientific Conference Pedagogy, Education and Instruction, Mostar, Bosna-Hersek, 21 Mart 2013, ss.437-448

Nevşehir Yöresi Geleneksel Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 16 Kasım 2011, ss.98-107

Nevşehir İli Geleneksel Erkek Kıyafetleri

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 16 Kasım 2011, ss.48-60

Nevşehir İli Geleneksel Kadın Kıyafetleri

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 16 Kasım 2011, ss.23-35

An Evaluation of Test Application Techniques of Clothing Prospective Teachers

International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Freiburg, Almanya, 10 Nisan 2011, ss.154-164

Clothing Teachers’ Perceptions of Competency Towards General Teacher Behaviours

International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Freiburg, Almanya, 10 Nisan 2011, ss.211-219

The Reflections of Seljuq Period Woman’s Overgarment to Today

International Journal of Arts & Sciences Conferences (University of Washington Rome Center), Roma, İtalya, 22 Kasım 2010, no.179964, ss.232-246

A study on the empathic tendencies of prospective clothing teachers in terms of the variables of age, gender and class

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2354-2358 Özet

A Study Into The Attıtudes Of Prospectıve Teachers Towards Internet Use

International Technology, Education and Development Conference, INTED, Valencia, İspanya, 24 Mart 2008, ss.956-967