Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin Kavramsal Çerçevesi Önemi ve Gerekliliği


Creative Commons License

Kılıç C., Çeliköz M.

XI. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.407-421

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.407-421
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada sosyal ve duygusal öğrenme konusunda uluslararası ve ulusal olarak geliştirilmiş olan kavramsal çerçevelere ulaşılması ve sosyal ve duygusal öğrenmenin önemi üzerine verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yöntemsel olarak sistematik alan yazın incelemesi yapılmıştır. Alan yazından elde edilen bilgilere göre; sosyal ve duygusal öğrenme konusunda çeşitli yeterlik çerçevelerinin geliştirildiği görülmüştür. Bu yeterlik çerçeveleri farklı kuruluşlar tarafından farklı becerilerle oluşturulmuştur. Ayrıca SDÖ’nün bireyler için olumlu çıktılarının sistematik derlemesi bu araştırmada yapılmıştır. Bu derleme sonucunda, SDÖ’nün bireylerdeki olumlu çıktıları, eğitimsel bağlam, psikolojik bağlam, benlik, sosyal ve iş yaşamı bağlamları ve olumlu sağlık etkileri başlıklarında toplanmıştır. SDÖ’nün olumlu çıktıları çerçevelerden elde edilen SDÖ becerilerinin topluluk, aile, okul ve sınıf ortamlarında geliştirildiği kabul edilmektedir. Bu nedenle bu ortamlar için farklı yeterlik çerçeveleri geliştirilmesi bu araştırmanın başlıca önerisidir. Geliştiribilecek bu yeterlikler sayesinde bireylerdeki SDÖ becerilerinin “nasıl” geliştirileceği sorusuna yanıt aranması ön görülmektedir. SDÖ’yü hangi farklı değişkenlerin etkilediği ayrı bir merak konusu olmaya devam edecektir. Bu nedenle bireylerdeki SDÖ becerilerini olumlu etkileyecek ya da SDÖ’nün olumlu etkileyeceği SDÖ farklı değişkenler üzerinde çalışılması araştırmanın diğer önerisidir.