Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kur’an’da Gaflet Kavramı

Dini Araştırmalar Dergisi , vol.6, no.16, pp.141-159, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Kur’an’da Cehalet Kavramı

Dini Araştırmalar Dergisi , vol.5, no.15, pp.181-198, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dinin Anlaşılması Bağlamında Kutsal Metinleri Anlama Problemi

38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara / Türkiye, 2007, 01 September 2008

Kuranda Suya Verilen Önem

I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK, İstanbul, 2007,, 01 February 2007

Türkçe Meallerdeki Parantez İçi Takdir Problemi

Kuran Mealleri Sempozyumu, İzmir, 2003, 01 April 2003

Yorumlama Tarihinin Değişim Sürecinde Hermenötik Problem

Kuran ve Dil Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2001, Van, 01 May 2001

Kuranda Muhalif Fikirlere Yer Verilmesinin İfade Hürriyeti Açısından Değerlendirilmesi

Kuran Işığında Hak ve Hürriyetler Sempozyumu, Ankara,1997, 01 November 1997

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

20

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals