Hermenötik / Enzyklopedie Philosophie und Wissenschafttheorie, (J. B. Metzler, Stuttgart 1996), isimli Felsefe ve Bilim Teorileri Ansiklopedisi, c.II, s. 85-90’da yer alan “Hermeneutik” maddesinin çevirisi


YILMAZ M. F.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.19, pp.135-143, 2010 (Peer-Reviewed Journal)