Duyurular & Dokümanlar

STRUCTURAL ANALYSIS I HOMEWORK I
Ödev
12.03.2020

On Friday, 27.03.2020, HOMEWORK 1 Question will be prepared and delivered in accordance with the following rules.

Homework will continue to be given. The Deadlines for Other Homework Questions will be announced later. Stay on contact.

EACH HOMEWORK HAVE TO BE PREPARED SEPARATELY ACCORDING TO THE FOLLOWING RULES. HOMEWORKS THAT ARE NOT PREPARED ACCORDING TO THE RULES STATED BELOW WILL NOT BE EVALUATED.

 • This worksheet has been prepared in order to provide a better understanding of the topics in the course by considering that the time may be insufficent in the practice part of the course, It is recommended that discuss and evaluate the related questions after the courses when preparing your homework. It is clear that you will be more successful if you take this recommendation into consideration.
 • All undetermined force and length units are kN and m, respectively.
 • Drawings and calculations must be clearly written in pencil.
 • Homework cover page which has not been prepared according to thesis writing rules will not be evaluated.
 • Homeworks dropped after delivery date and time will not be evaluated.

                                                                                                                                                                                                                                                    Good Luck….

STRUCTURAL ANALYSIS I HOMEWORK I 20....pdf Creative Commons License

YAPI STATİĞİ I 1. ÖDEV FÖYÜ
Ödev
12.03.2020

27.03.2020 Cuma günü ÖDEV 1 Sorusu aşağıdaki kurallara uygun şekilde hazırlanarak teslim edilecektir.

Verilmeye Devam Edecek Olan Diğer Ödev Sorularının Teslim Tarihleri vakti gelince duyurulacaktır. Takipte kalın.

HER ÖDEV AYRI AYRI AŞAĞIDAKİ KURALLARA UYULARAK HAZIRLANMALIDIR. KURALLARA UYULMADAN HAZIRLANMIŞ ÖDEVLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 • Bu ödev föyü, dersin uygulama kısmında sürenin yetersiz kalabileceği düşünülerek konuları daha iyi kavrayabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Ödevlerinizi hazırlarken, konu anlatımlarından sonra ilgili soruları ele alarak değerlendirmeniz önerilmektedir. Bu öneriyi dikkate almanız durumunda daha başarılı olacağınız aşikardır.
 • Belirtilmeyen bütün kuvvet birimleri kN, uzunluk birimleri ise m dir.
 • Çizimlerin ve hesapların anlaşılır bir şekilde kurşun kalem ile yazılması gerekmektedir.
 • Her Ödev Sorusunu tesliminde Ödev kapağı tez yazım kurallarına göre hazırlanmamış olan ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Teslim tarihi ve saatinden sonra kutuya bırakılan ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

                                                                                                                                                                                                                           Başarılar….

YAPI STATİĞİ I 1. ÖDEV FÖYÜ 2019-20....pdf Creative Commons License

STRUCTURAL ANALYSIS II HOMEWORK
Ödev
16.09.2019

On Friday, 06.12.2019, HOMEWORK 4 a) Question will be prepared and delivered in accordance with the following rules.

On Friday, 13.12.2019, HOMEWORK 4 b) Question will be prepared and delivered in accordance with the following rules.

On Friday, 01.11.2019, HOMEWORK 2 Question will be prepared and delivered in accordance with the following rules.

On Friday, 08.11.2019, HOMEWORK 3 Question will be prepared and delivered in accordance with the following rules.

On Friday, 18.10.2019, HOMEWORK 1 Question will be prepared and delivered in accordance with the following rules.

The Deadlines for Other Homework Questions will be announced later. Stay on contact.

EACH HOMEWORK HAVE TO BE PREPARED SEPARATELY ACCORDING TO THE FOLLOWING RULES. HOMEWORKS THAT ARE NOT PREPARED ACCORDING TO THE RULES STATED BELOW WILL NOT BE EVALUATED.

 • This worksheet has been prepared in order to provide a better understanding of the topics in the course by considering that the time may be insufficent in the practice part of the course, It is recommended that discuss and evaluate the related questions after the courses when preparing your homework. It is clear that you will be more successful if you take this recommendation into consideration.
 • All undetermined force and length units are kN and m, respectively.
 • Drawings and calculations must be clearly written in pencil.
 • Homework cover page which has not been prepared according to thesis writing rules will not be evaluated.
 • Homeworks dropped after delivery date and time will not be evaluated.

                                                                                                                                                                                                                                                            Good Luck….

  STRUCTURAL ANALYSIS II HOMEWORK 201....pdf Creative Commons License

  YAPI STATİĞİ II ÖDEV FÖYÜ
  Ödev
  16.09.2019

  06.12.2019 Cuma günü ÖDEV 4 a) Sorusu aşağıdaki kurallara uygun şekilde hazırlanarak teslim edilecektir.

  13.12.2019 Cuma günü ÖDEV 4 b) Sorusu aşağıdaki kurallara uygun şekilde hazırlanarak teslim edilecektir.

  01.11.2019 Cuma günü ÖDEV 2 Sorusu aşağıdaki kurallara uygun şekilde hazırlanarak teslim edilecektir.

  08.11.2019 Cuma günü ÖDEV 3 Sorusu aşağıdaki kurallara uygun şekilde hazırlanarak teslim edilecektir.

  18.10.2019 Cuma günü ÖDEV 1 Sorusu aşağıdaki kurallara uygun şekilde hazırlanarak teslim edilecektir.

  Diğer Ödev Sorularının Teslim Tarihleri vakti gelince duyurulacaktır. Takipte kalın.

  HER ÖDEV AYRI AYRI AŞAĞIDAKİ KURALLARA UYULARAK HAZIRLANMALIDIR. KURALLARA UYULMADAN HAZIRLANMIŞ ÖDEVLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

  • Bu ödev föyü, dersin uygulama kısmında sürenin yetersiz kalabileceği düşünülerek konuları daha iyi kavrayabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Ödevlerinizi hazırlarken, konu anlatımlarından sonra ilgili soruları ele alarak değerlendirmeniz önerilmektedir. Bu öneriyi dikkate almanız durumunda daha başarılı olacağınız aşikardır.
  • Belirtilmeyen bütün kuvvet birimleri kN, uzunluk birimleri ise m dir.
  • Çizimlerin ve hesapların anlaşılır bir şekilde kurşun kalem ile yazılması gerekmektedir.
  • Her Ödev Sorusunu tesliminde Ödev kapağı tez yazım kurallarına göre hazırlanmamış olan ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Teslim tarihi ve saatinden sonra kutuya bırakılan ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

                                                                                                                                                                                                                             Başarılar….

  YAPI STATİĞİ II ÖDEV FÖYÜ 2019-2020....pdf Creative Commons License