Duyurular & Dokümanlar

Yapay Zeka - Bütünleme Ödevi
Duyuru
4.07.2020

YAPAY ZEKA (MTM-4622) BÜTÜNLEME SINAVI AÇIKLAMALARI

 

1.     Yapay Zeka Bütünleme Sınavı, ödev ile değerlendirilecektir. Ödev, online kampüs sistemine yüklenmiştir. 

2.      Bütünleme sınavının son teslim tarihi 10 Temmuz 2020 saat: 20.00’dır. Bu tarihten sonra sınav online kampüs sistemine yüklenemeyecektir. Online kampüs sistemine yüklemede problem yaşanması durumunda bütünleme ödevi eposta yoluyla da gönderilebilir.

3.      Bütünleme sınavı yerine değerlendirilecek olan ödevde 6 soru bulunmaktadır.

4.      Sorulara ait puan değerleri: 1. Soru: 20 puan, 2 ve 3. Soru: 10 Puan, 4. Soru: 10 Puan, 5. Soru: 20 puan, 6. Soru: 40 puan’ dır.

5.      2 ve 3. sorulardan sadece bir tanesi yanıtlanacaktır. Soruların ikisine cevap verilmesi durumunda, her iki soru da değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6.      Soruların cevapları dijital ortamda hazırlanmayacaktır.

7.      Cevaplar, tarayıcı ile tarandıktan sonra tek bir dosya olarak (pdf dokümanı) online kampüs sistemine yüklenecektir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mert BAL

İletişim: E-Posta: mertbal@yildiz.edu.tr

 

Yapay Zeka - Final Ödevi
Duyuru
7.06.2020

YAPAY ZEKA (MTM-4622) FİNAL SINAVI AÇIKLAMALARI

 

1.     Yapay Zeka Final Sınavı, ödev ile değerlendirilecektir. Ödev, online kampüs sistemine yüklenmiştir. 

2.      Final sınavının son teslim tarihi 22 Haziran 2020 saat: 00.00’dır. Bu tarihten sonra sınav online kampüs sistemine yüklenemeyecektir. Ayrıca bu tarihten sonra eposta yoluyla gönderilecek olan ödevlerde değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.      Final sınavı yerine değerlendirilecek olan ödevde 6 soru bulunmaktadır.

4.      Sorulara ait puan değerleri: 1. Soru: 20 puan, 2 ve 3. Soru: 10 Puan, 4. Soru: 10 Puan, 5. Soru: 20 puan, 6. Soru: 40 puan’ dır.

5.      2 ve 3. sorulardan sadece bir tanesi yanıtlanacaktır. Soruların ikisine cevap verilmesi durumunda, her iki soru da değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6.      Soruların cevapları dijital ortamda hazırlanmayacaktır.

7.      Cevaplar, tarayıcı ile tarandıktan sonra tek bir dosya olarak (pdf dokümanı) online kampüs sistemine yüklenecektir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mert BAL

İletişim: E-Posta: mertbal@yildiz.edu.tr

 

 

Veri Madenciliği-Ders-13-Kümeleme Analizi-2
Ders Notu
18.05.2020

Kümeleme Analizinin Sınıflandırılması, Hiyerarşik Kümeleme Algoritmaları (Hierarchical Algorithms), SLINK, CURE, CHAMELEON, BIRCH Algoritmaları, Bölümlemeli Algoritmalar (Partioning Algorithm), K-Means, PAM, CLARA, CLARANS Algoritmaları, Yoğunluğa Dayalı Algoritmalar (Density-Based Algorithm), DBSCAN, OPTICS, DENCLUE Algoritmaları, Izgara Temelli Algoritmalar (Grid-Based Algorithms), STING, Wave Cluster, CLIQUE Algoritmaları.

Veri Madenciliği-Kümeleme Analizi2-....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-Ders-12-Kümeleme Analizi-1
Ders Notu
18.05.2020

Kümeleme Analizi, Kümeleme Analizinin Matematiksel Modellemesi, Benzerlik/Uzaklık Kavramları ve Özellikleri.

Veri Madenciliği-Kümeleme Analizi1-....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-Ders-11-Destek Vektör Makineleri
Ders Notu
18.05.2020

Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines)

Veri Madenciliği-Destek Vektör Maki....pdf Creative Commons License

Yapay Zekanın Matematiksal Temelleri-Ders-9-Çekirdek Makineleri
Ders Notu
18.05.2020

Kernel Machines, Maximal Margin Support Vector Machines (SVMs), Primal/Dual Solutions, Lagrange Multipliers, Karush-Kuhn-Tucker Conditions, Soft Margin SVMs, Nonliear SVM, Kernel Functions, Mercer Theorem, Types of Kernel, SVM and Kernel Functions, 

Yapay Zekanın Matematiksel Temeller....pdf Creative Commons License

Yapay Zeka-Ders-12-Belirsizlik ve Belirsizlik Yöntemleri
Ders Notu
15.05.2020

Belirsizlik (Uncertainty) Nedir?, Belirsizliğin Sınıflandırılması, Bilginin Eksikliği, Bulanıklık (Fuzziness), Durumsal Belirsizlik (Conditional Uncertainty), Olasılıksal Belirsizlik (Probabilistic Uncertainty), Bilginin Yanlış Olması Durumu, Dilsel Belirsizlik (Linguistic Uncertainty), Subjektif Belirsizlik (Subjective Uncertainty), Çelişki (Contradiction) Durumu, İkilem (Dilemma), Belirsiz Bilgiye Yaklaşım Yöntemleri, Bayes Ağları (Bayesian Networks), Bulanık Kümeler Teorisi (Fuzzy Set Theory), Olabilirlik Teorisi (Possibility Theory), İlk Değer Muhakemesi (Default Reasoning), Kaba Kümeler Teorisi (Rough Set Theory), Dempster-Shafer Teorisi (Dempster-Shafer Theory). Yapay Zeka_ders12_Belirsizlik ve Be....pdf Creative Commons License

Yapay Zeka-Ders-11-Uzman Sistemler
Ders Notu
12.05.2020

Uzman Sistemler (Expert Systems), Giriş, Uzman Sistemler Uygulama Alanları, MYCIN, Uzman Sistem Modelleri, Kural Tabanlı Uzman Sistemlerin Genel Yapısı, Uzman Sistemlerin Özellikleri, Uzman Sistemlerin Geliştirilmesi, Programlama Dilleri, Uzman Sistem Kabukları (Expert System Shells), Uzman Sistem Geliştirme Platformları, CLIPS, EMYCIN, JESS, Uzman Sistemlerin Geliştirilmesinde Roller, Bilgi Tabanı (Knowledge Base), Bilgi Tabanı Oluşturma Yaklaşımları, Kural Tabanlı Sistemlerin Avantajları ve Dezavantajları, FC Algoritması ve Uygulama, BC Algoritması ve Uygulama.

Yapay Zeka_ders11_Uzman Sistemler-0....pdf Creative Commons License

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri-Ders-8-Hopfield Ağları
Ders Notu
12.05.2020

Hopfield Ağları - Hopfield Networks

Yapay Zekanın Matematiksel Temeller....pdf Creative Commons License

Yapay Zeka - Ödev
Ödev
1.05.2020
Yapay Zeka-Ders-10-Birinci Derece Mantık-Prolog Programlama Dili
Ders Notu
30.04.2020

  1. Birinci Derece Mantık (First Order Logic-FOL), Yüklemler (Predicates), Niceleyiciler (Quantifiers), Niceleyiciler için Dönüştürme Kuralları, Çıkarım Kuralları (Inference Rules), Birleştirme Algoritması (Unification Algorithm), Çözülüm Ağacı (Resolution Tree), Kısıtlamalı Problem Örneği, Bilgilerin Üretim Kuralları ile İfadesi, Horn Cümlesi-Mantıksal Çıkarım, İleri Zincirleme Algoritması (Forward Chaining Algorithm), Geri Zincirleme Algoritması (Backward Chaining Algorithm), DPLL Algoritması, WalkSAT Algoritması, Conjunctive Normal Form (CNF) Dönüştürme, Birinci Derece Mantıkta Bilgi Mühendisliği (Knowledge Engineering in FOL), Elektronik Devreleri Alanı (Electronic Circuit Domain), Prolog Mantık Programlama Dili (Prolog-Logic Programming Language), Dekleratif (Declerative) Programlama, Prolog Mekanizmaları, İlişkileri Gerçeklerle Tanımlama, Prolog Sorguları (Prolog Queries).
Yapay Zeka_ders10_Birinci Derece Ma....pdf Creative Commons License

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri-Ders-8-Yapay Sinir Ağları-3- Hata Geriye Yayma Yönteminin Modellenmesi ve Stabilizasyonu
Ders Notu
29.04.2020

Hata Geriye Yayma Yönteminin Modellenmesi ve Stabilizasyonu

Yapay Zekanın Matematiksel Temeller....pdf Creative Commons License

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri-Ders-7-Yapay Sinir Ağları-2-Gauss Radyal Tabanlı Sinir Ağları-Dinamik Ağlar-Runge-Kutta Yönteminin Sinir Ağları ile Entegrasyonu
Ders Notu
29.04.2020

Gauss Radyal Tabanlı Sinir Ağları-Dinamik Ağlar-Runge-Kutta Yönteminin Sinir Ağları ile Entegrasyonu

Yapay Zekanın Matematiksel Temeller....pdf Creative Commons License

Yapay Zeka-Ders-9-Mantıksal Etmenler-Önermesel Mantık
Ders Notu
29.04.2020

Mantıksal Etmenler (Logical Agents), Bilgi-Tabanlı Etmenler (Knowledge-Based Agents), Çıkarsama Mekanizması (Inference Engine), Deklaratif ve Prosedürel Programlama Karşıtlığı, Wumpus Dünyası (The Wumpus World), Bilgi Temsil Dili Olarak Mantık (Lojik), Önermesel Mantık (Propositional Logic), PL Sözdizim (Syntax), Backus-Naur Form (BNF) Grameri, PL Semantik (Semantics), Mantıksal Sonuç Çıkarma (Entailment), Mantıksal Çıkarsama (Logical Inference), Çözünürlük (Resolution), Çözümleme ile İspat (Proof), PL Cümlelerinin Normal Formları, Horn Cümleleri (Horn Clauses).

Yapay Zeka_ders9_Mantıksal Etmenler....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-Ders 9- Sınıflandırma ve Regresyon Ağaçları-Rasgele Orman
Ders Notu
29.04.2020

Sınıflandırma ve Regresyon Ağaçları-Rasgele Orman

Veri Madenciliği-CART-Rasgele Orman....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-Ders-10-K-En Yakın Komşuluk Algoritması
Ders Notu
29.04.2020

K-En Yakın Komşuluk Algoritması

Veri Madenciliği-K-En Yakın Komşu A....pdf Creative Commons License

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri-Ders-6-Yapay Sinir Ağları-1- Yapay Sinir Ağlarının Matematiksel Tanımı-İleri Sürümlü Ağlar
Ders Notu
16.04.2020

Yapay Sinir Ağlarının Matematiksel Tanımı

İleri Sürümlü Yapay Sinir Ağları

Yapay Zekanın Matematiksel Temeller....pdf Creative Commons License

Yapay Zeka-Ders-8-Bilgi Temsili
Ders Notu
16.04.2020

Bilgi Temsili (Knowledge Representation), Bilgi'nin Özellikleri, Bilgi Türleri, Bilgi Tabanı (Knowledge Base) Nedir?, Anlama, Anlambilim Gösterimler, Minsky Teorisi, Bilgi Gösterim Türleri, Anlamsal Ağlar (Semantic Nets), Bilgi'nin Çerçeve (Frame) Modeli, Sahne (Scene) Modeli, Closed World Sistemler, Open World Sistemler, Kurallar (Rules), Kurallar ile Çıkarım (Rules of Inference), İleriye Doğru Zincirleme Yöntemi (Forward Chaining), Geriye Doğru Zincirleme Yöntemi (Backward Chaining), Anlaşmazlıkların Çözümü (Conflict Resolution), Yüklem Mantığı (Predicate Logic).

Yapay Zeka_ders8_Bilgi Temsili.pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-Ders-8-Karar Ağaçları
Ders Notu
16.04.2020

Karar Ağaçları

ID3 Algoritması, C4.5 Algoritması

Veri Madenciliği-Karar Ağaçları-130....pdf Creative Commons License

Yapay Zeka-Ders-7-Kısıt Sağlama Problemleri
Ders Notu
6.04.2020

Kısıt Sağlama Problemleri (Constraint Satisfaction Problems-CSP), CSP Türleri, CSP Uygulama Alanları, Cryptharithmetic Problemi, Geriye İzleme Yöntemi (Backtracking Method), Geriye İzleme Algoritması, CSP Sezgisel Algoritmalar, En az Kalan Değerler Yöntemi (Minimum Remaining Values), Bilginin Kısıtlar Boyunca Yayılması, Kısıtların Yayılması (Constraint Propagation), En az Çelişki (Minimum Conflicts), Kenarların Tutarlılığı (Arc Consistency), Tutarlı Kenarlar Algoritması (AC-3), k-Tutarlılık (k-Consistency), CSP' ler için Yerel Arama (Local Search for CSPs), CSP' lerin Ağaç Yapıları (Tree Structures of CSPs), Ağaç Ayrıştırması (Tree Decomposition), Boolean Sağlama Problemi (Boolean Satisfaction Problem-SAT), Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL) Ağaç Arama Algoritması (DPLL Tree Search Algorithm), Kısıt Programlama Dilleri (Constraint Programming Languages).

Yapay Zeka_ders7_Kısıt Sağlama Prob....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-Ders-6-İlginçlik Ölçümleri
Ders Notu
6.04.2020

İlginçlik Ölçümleri (Interestingness Measures)

Veri Madenciliği-İlginçlik Ölçümler....pdf Creative Commons License

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri-4-Saklı Markov Modelleri-Viterbi Algoritması-Baum Welch Algoritması
Ders Notu
6.04.2020

Saklı Markov Modelleri-Viterbi Algoritması-Baum Welch Algoritması

Yapay Zekanın Matematiksel Temeller....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-Ders-7-Sınıflandırma-Yapay Sinir Ağları-Naive Bayes Sınıflandırıcı-Bayes Ağları
Ders Notu
6.04.2020

Sınıflandırma-Yapay Sinir Ağları-Naive Bayes Sınıflandırıcı-Bayes Ağları (Çizgesel Ağlar)

Veri Madenciliği-Sınıflandırma-Yapa....pdf Creative Commons License

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri-3-Olasılıksal Ağlar
Ders Notu
30.03.2020
Yapay Zeka-6.Hafta-Rekabet Ortamında Arama Oyunlar Oyunlarda Optimal Kararlar
Ders Notu
21.03.2020

Rekabet Ortamında Arama (Adverserial Search), Oyun Teorisi (Game Theory), Kazanç Matrisi, Oyun Türleri, Stratejik Oyunlar, Oyun Oynama Algoritmaları, Oyun Problemlerinde Arama Ağaçları, Oyun Ağacı Örneği, Tic-Tac-Toe Oyunu, Minimax Algoritması, Negamax Algoritması, Alfa-Beta (α-β) Budama Yöntemi (Alfa-Beta (α-β) Pruning Methods), Değerlendirme Fonksiyonları (Evaluation Functions), Sınırlı Derinlikte Arama' da Ufuk Etkisi, Expectiminimax Algoritması, Rastgele Olmayan Oyun Uygulamaları. Yapay Zeka_ders6_Rekabet Ortamında ....pdf Creative Commons License

Yapay Zeka-5.Hafta-Bilgili Arama Stratejileri Sezgisel Fonksiyonlar Lokal Arama ve Optimizasyon
Ders Notu
12.03.2020

Bilgili Arama Stratejileri (Informed Search Strategies), En iyi Öncelikli Arama (Best-First Search), Açgözlü Yöntemler (Greedy Methods), A* Arama (A* Search), A* Aramanın Optimalliği (Optimality of A* Search), Yinelemeli Derinleştirmeli A* Arama (Iterative Deepening A*-IDA*), Basitleştirlmiş Bellek Sınırlı A* Arama (Simplified Memory Bounded A*-SMA*), Sezgisel Fonksiyonlar ve Özellikleri (Heuristic Functions and Properties), Lokal Arama Algoritmaları (Local Search Algorithms), Optimizasyon Yöntemler (Optimization Methods), Tepe Tırmanma (Hill Climbing), Benzetimli Tavlama (Simulated Annealing), Lokal Işın Arama (Local Beam Search), Genetik Algoritmalar (Genetic Algorithms), Diğer Arama Yöntemleri (Other Search Methods).

Yapay Zeka_ders 5_Bilgili Arama Yön....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-5.Hafta-Birliktelik Kuralları Madenciliği
Ders Notu
9.03.2020

Veri Madenciliği-Birliktelik Kuralları Madenciliği

Veri Madenciliği ders 5 Birliktelik....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-4.Hafta
Ders Notu
2.03.2020

Veri Madenciliği-Veri Ambarı-OLAP

Veri Madenciliği_ders 4_Veri Ambarı....pdf Creative Commons License

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri-2
Ders Notu
2.03.2020

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri

Yapay Zeka_Birinci Derece Mantık-FO....pdf Creative Commons License

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri-1
Ders Notu
29.02.2020

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri

Yapay Zeka_Önermesel Mantık.pdf Creative Commons License

Yapay Zeka-4.Hafta-Bilgisiz Arama Stratejileri
Ders Notu
29.02.2020

Bilgisiz Arama Stratejileri (Uninformed Search Strategies), Genişlik Öncelikli Arama (Breadth-First Search), Derinlik Öncelikli Arama (Depth-First Search), Düşük Maliyetli Arama (Uniform-Cost Search), Derinlik Sınırlı Arama (Depth-Limited Search), Yinelemeli Derinine Arama (Iterative Deepening Search), İki Yönlü Arama (Bi-Directional Search), Fazlalık Arama, Bilgisiz Arama Stratejilerinin Karşılaştırılması

Yapay Zeka_ders 4_Bilgisiz Arama St....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-3.Hafta
Ders Notu
29.02.2020

Veri Madenciliği-Veri Ön işleme

Veri Madenciliği ders 3-Veri Önişle....pdf Creative Commons License

Yapay Zeka-3.Hafta-Arama Stratejileri ile Yapay Zeka Problemlerinin Çözümü
Ders Notu
26.02.2020

Problem Çözme ve Arama Stratejileri (Problem Solving and Search Strategies), Durum Uzayı (State Space), Graflar (Graphs), Problem Çeşitleri, Problem Çözme Performansının Belirlenmesi, Problem Örnekleri, AND/OR Arama Ağacı (AND/OR Search Tree),  Durum Uzayında Aramanın Formal İfadesi, Ağaç Üzerinde Arama Algoritmaları, Graf Arama Algoritması (Graph Search Algotithm), Karmaşıklık (Complexity).

Yapay Zeka_ders 3_ Problem Çözme_Ar....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-1. Hafta
Ders Notu
17.02.2020
Yapay Zeka-2. Hafta-Akıllı Etmenler
Ders Notu
17.02.2020

Akıllı Etmenler (Intelligent Agents), Akıllı Etmenlerin Sınıflandırılması, Akıllı Etmenlerin Karakteristik Özellikleri, Akıllı Etmen Örnekleri ve Uygulama Alanları, Basit Tepki Etmenleri (Simple Reflex Agents), Modele Dayalı Tepki Etmenleri (Model-Based Reflex Agents), Amaca Dayalı Etmenler (Goal-Based Agents), Faydaya Dayalı Etmenler (Utility-Based Agents), Öğrenen Etmenler (Learning Agents), Akıllı Etmen Öğrenme Yöntemleri (Intelligent Agent Learning Methods), Planlı Öğrenme (Planning Learning), Denetleyerek Öğrenme (Supervised Learning), Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning).

 

 

Yapay Zeka_ders 2_ Akıllı Etmenler.....pdf Creative Commons License

Yapay Zeka-1.Hafta-Yapay Zekaya Giriş
Ders Notu
17.02.2020

Yapay Zekaya Giriş (Introduction to Artificial Intelligence), Zeka Nedir?, Yapay Zeka Tarihçesi, Yapay Zeka Tanımları, Yapay Zeka Kavramları, Yapay Zeka Uygulama Alanları, Örnek Yapay Zeka Sistemleri, Akıllı Sistem Sınıfları,Turing Testi, Searle Deneyi, Eliza Programı, Sembolik İşleme, Sibernetik, Yapay Zeka Programlama Dilleri, Gelecekte Yapay Zeka.

Yapay Zeka_ders 1_Yapay Zekaya Giri....pdf Creative Commons License

Veri Madenciliği-2.Hafta
Ders Notu
17.02.2020