Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The scope of wh-phrases in Turkish

11. Dilbilim Öğrenci Konferansı, Mersin, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.45

Turkish Nominals

International Conference on Turkish Linguistics, Adana, Türkiye, 26 Şubat 2017, ss.1