Genel Bilgiler

Biyografi

M. TOLGA AKBULUT - Mimar, Doç. Dr.

1970 yılında İstanbul’da doğan M. Tolga Akbulut, 1989 yılında Saint-Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Bina Bilgisi” programında 1997 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında Fransa’da “Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Marseille” de “Construction Parasismique – Deprem Güvenli Mimari” uzmanlık programından mezun olmuştur. Doktora derecesini 2004 yılında halen akademisyen olarak çalıştığı ve “Tasarım Eğitimi”, “Konut Tasarımı”, “Deprem Güvenli Mimari”, “Çocuklar için Mimarlık” konularında çalışmalar ve araştırmalar yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım programını tamamlayarak elde etmiştir.

2010-2012 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini, 2016-2018 yılları arasında ise aynı Fakülte’nin Dekan Yardımcılığı görevi yürütmüştür.

M. Tolga Akbulut, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Elektronik Dergisi “Megaron“un kuruluş çalışmalarında yer almış ve derginin gelişimine katkıda bulunmuştur. 2005-2014 yılları arasında “Megaron Yayın Kurulu Üyeliği” ve “Megaron Yardımcı Editörlük” görevlerini yürütmüştür.

M. Tolga Akbulut’un bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi, sempozyum bildirisi, kitap ve kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarına katılmış ve jüri üyesi olarak katkıda bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde çeşitli dönemlerde lisans düzeyinde Bina Bilgisi, Temel Tasar, Mimari Anlatım Teknikleri, Tasarı Geometri, Mimari Tasarım Dersleri (Tasarım Stüdyoları), Bitirme Projesi derslerini ve yüksek lisans düzeyinde Tasarım Kuram ve Yöntemleri derslerini yürütmüş ve yürütmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Mimarlık Fakültesi
Bölüm
Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı
Bina Bilgisi

İletişim

Web Sayfası
https://www.mtolgaakbulut.com
İş Telefonu
+90 212 383 7070 Dahili: 2585
Fax Telefonu
+90 212 383 2650
Posta Adresi
YTÜ Mimarlık Fakültesi Barbaros Bulvarı Beşiktaş İstanbul