Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Current Trends in Developing Urban Tourism

ARCHNET-IJAR INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL RESEARCH, cilt.7, sa.2, ss.297-310, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İstanbul Ölçeğinde Kapalı (Konut) Siteler(i); Tercih Nedenleri ve Gelişimi

Mimarist, cilt.45, ss.90-96, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation (POE) of Yildiz Technical University (YTU) School of Foreign Languages (SFL)

Journal of Civil Engineering and Architecture, cilt.6, sa.9, ss.1128-1137, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gösterinin Bir Parçası Olarak Mimarlık Etkinliği

Mimarist Üç Aylık Mimarlık Kültür Dergisi, sa.33, ss.53-55, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Aktörleri:Rezidanslar

Megaron Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.110-118, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Marsilya-Çekim Bölgesi Yaratmak

Yapı Dergisi, sa.301, ss.42-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yerleşkesi - Tasarım, Uygulama

Mimarist Üç Aylık Mimarlık Kültür Dergisi, sa.17, ss.97-99, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasarımda Deprem Olgusu

Tesisat Dergisi (Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, sa.114, ss.110-120, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Geometrical Analysis of Mosques of Architect Sinan

Journal of Mathematics & Design, cilt.1, sa.1, ss.51-65, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ULAŞIM AKTARMA MERKEZLERİNİN MEKAN TASARIMINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

1.Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2019, ss.97-98

AFET SONRASI YENİDEN YAPILANMADA KATILIMCI YAKLAŞIM

1.Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2019, ss.278-279

TEMSİL KULLANIMINDA ARAÇ-AMAÇ AYRIŞMASI VESERGEI TCHOBAN MİMARLIĞI

1.Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2019, ss.123-124

ERASMUS EXCHANGE PROGRAMS AND APPROACHES FOR ARCHITECTURAL EDUCATION

13th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, İspanya, 11 - 13 Mart 2019, ss.9771-9779 identifier

THE EVALUATION OF CULTURE AND ART KNOWLEDGE OF THE 1ST GRADE STUDENTS IN ARCHITECTURE EDUCATION

13th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, İspanya, 11 - 13 Mart 2019, ss.9761-9770 identifier

A Review of Courtyard Items in Traditional Antakya Houses in the Context of Functional Flexibility

S.ARCH : The 6th International Conference on Architecture & Built Environment, Venedik, İtalya, 22 Mayıs 2018

AN APPROACH TO TEACH THE DESCRIPTIVE GEOMETRY COURSE WITH DIGITAL TOOLS IN ARCHITECTURAL EDUCATION

INTED 2017, 11th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, İspanya, 06 Mart 2017, ss.6800-6808

Architectural Design Principles For Autistic Childrens Education And Rehabilitation Centers

Edulearn 15, 7th International Conference On Education And New Learning Technologies, Barselona, İspanya, 6 - 08 Temmuz 2015, ss.5752-5761

Interactive Design Work with Kindergarten Children Bird House Digital Presentation and Practice

2nd World Conference on Educational Technology Researches, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Haziran 2012, ss.362-366

Children Workshops About Architecture By Private Museums in İstanbul

5th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, İspanya, 1 - 03 Temmuz 2013, ss.2474-2480

CHILDREN WORKSHOPS ABOUT "ARCHITECTURE" BY PRIVATE MUSEUMS IN ISTANBUL

5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, İspanya, 1 - 03 Temmuz 2013, ss.2474-2480 identifier

Interactive Design Work with Kindergarten Children: "Bird House" Digital Presentation and Practice

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 Haziran 2012, cilt.83, ss.362-366 identifier

Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyoları Üzerine Bir İnceleme

XXXIII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 03 Mayıs 2012, cilt.1, sa.1, ss.44-48

XXXIII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı

Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyoları Üzerine Bir İnceleme, Trabzon, Türkiye, 03 Mayıs 2012, ss.44-48

A Workshop With Architecture Students About Design Education For Children

World Conference on Design, Arts and Education, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.48-52

Deprem Bölgelerinde Güvenli Yapı tasarımına İlişkin Temel Yaklaşımlar

Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, Türkiye, 15 Şubat 2002, ss.78-91

A workshop with architecture students about design education for children

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.51, ss.48-52 identifier

Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2 - 2. Ulusal Sempozyum

Tasarım Stüdyoları ve Tasarım Stüdyolarının Yürütülüşü Üzerine Bir İrdeleme, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2011, ss.338-344

Mimari Tasarım Eğitiminde Enformel Yaklaşımlara Bir Örnek: Çocuk ve Mimarlık, Atölye Çalışmaları

Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2, 2. Ulusal Sempozyum, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2011, ss.116-125

Design Factors of Contemporary Trend; Gated Communities in Istanbul

IAPS-International Network Symposium 2011, Continuity and Change of Built Environments - Housing, Culture and Space Across Lifespans, Daegu, Güney Kore, 10 Ekim 2011

TYYÇ Kapsamında Türkiye'deki Mimarlık Eğitimine Genel Bir Bakış

XXXIII Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı, Isparta, Türkiye, 06 Ekim 2011, ss.30-37

Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi ve Bir İnceleme

XXXII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 05 Mayıs 2011

İstanbul Genelinde Yeni Gelişen Kapalı Sitelerin Yerleşim Verileri ve Özelliklerinin İncelenmesi

Ulusal Konut Konferansı: Kapalı Yerleşmeler; Yeni Yaşamlar, Yeni Mekanlar, Yeni Sınırlar, İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul, Türkiye, 04 Mart 2010, ss.36-38

“Bir Kentin İmajını Değiştirmek: Simge Yapılar ve Turizm Sektörüne Etkisi”

2. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu/Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2008

Eğitim Yapılarının Deprem Güvenliğinin Sorgulanması ve Tasarım Prensipleri

International Earthquake Symposium - Kocaeli 2007, Kocaeli University Earth and Space Sciences Research Center - YUBAM, Kocaeli, Türkiye, 22 Ekim 2007, ss.603-615

A Study on Conservation and Refurbishment of Historical Bridges, Büyükçekmece Bridge

Responding to Tomorrow's Challenges in Structural Engineering, IABSE Symposium, Budapest, Macaristan, 13 Eylül 2006, ss.132-133

“The Parameters Effect On Sustainable Built Environment Design”

The 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference, Ankara, Türkiye, pp: 471-481, March 17-18, 2006, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Mart 2006, ss.471-481

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Eğitimi Yaklaşımı

Deprem Sempozyumu - Kocaeli 2005 / Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kocaeli, Türkiye, 23 Mart 2005, ss.586-592

A Research On The Importance Of The Entegration Of The Architectural Design Studios And Construction Courses In Architecture Education

International Congress On The Construction of Architecture and its Teaching: New Professional Tasks, Barcelona, İspanya, 17 Nisan 2002

İstanbul'da Mevcut Turizm Tesislerinin Deprem Riski Açısından İrdelenmesi

TC Turizm Bakanlığı, 2. Turizm Şurası, Ankara, Türkiye, 12 Nisan 2002, ss.101-114

Social Network Usage in Architectural Education

EDULEARN15 Proceedings. Edulearn 15, 7th International Conference On Education And New Learning Technologies, (pp. 7883-7890). International Association of Technology, Education and Development (IATED) www.iated.org., ss.7883-7890

Kitap & Kitap Bölümleri

Mimari Maket Malzeme ve Teknikler

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2019

Earthquake Damages Due To Inadequate Design

You Can Rescue Raising Awareness of The Deisgn and The Designer s Role and Importance in Disaster Risk Reduction, Z. G. Ünal, M. Tolga Akbulut, N. Erkan, M. Vatan, Editör, YTÜ Basım-Yayım Merkezi, İstanbul, ss.1-14, 2011

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Ön Proje Aşaması

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2002

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar