Mimari Maket Malzeme ve Teknikler


Akbulut M. T.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Yıldız Teknik Üniversitesi
  • City: İstanbul
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Mimarlıkta son 25 yıllık dönemde özellikle dijital araçların gelişimine bağlı olarak mimari ifade biçimlerinde de önemli yenilikler kaydedilmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak öğrencilerin özellikle dijital araçlara ilgileri nedeniyle maket yapımını ikinci plana attıkları ve gereksiz olarak algıladıkları görülmektedir.

Oysa ki maket dışındaki diğer tüm ifade biçimleri 3 boyutlu bir nesnenin 2 boyutlu bir kâğıt veya ekran üzerine belirli bakış açılarından (tek veya art arda) görüntülerinin aktarımını sağlarken, maket dışında, nesnenin gerçekçi ve küçültülmüş birebir örneğini üç boyutlu olarak gösteren başka bir ifade biçimi bulunmamaktadır.

Eğitim sürecindeki deneyimlerim, tasarım alanında öğrencilerin tasarımlarını maket yaparak daha rahat geliştirdikleri ve sonuç tasarıma ulaşmada daha başarılı oldukları üzerinedir. Bununla birlikte maket dersinin ülkemizde hemen hemen tüm mimarlık okullarında seçme ders olması, öğrencilerin maket yapımı ve teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bu nedenle de çekingen ve isteksiz davrandıklarını göstermektedir.

Bu kitabın ana yazım amaçlarından biri maket yapımı konusunda öğrencilere temel bilgiler vermek, malzeme ve teknikleri tanıtarak, özellikle proje derslerinin tasarım süreçlerinde maket ile çalışmalarını teşvik etmektir

Kitabın hazırlanması sırasında yararlanmaya çalıştığım örnekler büyük oranda kendi maket çalışmalarım, farklı ortamlarda gördüğüm profesyonel maket örnekleri ve öğrencilerimizin proje derslerinde yapmış oldukları çalışmalardan seçilmiştir.

Bilgi aktarımlarında mümkün olduğunca şekil, tablo ve grafiklerden (ünlem, kalem, damla) yararlanılarak bilginin kolay ve algılanabilir olması sağlanmaya çalışılmıştır.

Mimari maket, malzeme ve tekniklerinin ele alındığı bu kitabın, sadece öğrencilere değil, konuya ilgi duyan diğer tüm okurlara da yararlı olacağı düşüncesindeyim.

Doç. Dr. M. Tolga Akbulut - İstanbul, 2018