Announcements & Documents

Proje Dersi Video Kayıtları (Video Recording of Project Course)
Announcement
4/17/2022

Gerçekleştirilen proje derslerine video kayıtlarına ait linkler aşağıda verilmektedir. Bundan sonra gerçekleştirilecek derslerin kayıtları da bu duyuruda verilecektir.

 

The links to the video recordings of the project lectures are given below. The recordings of the lectures to be held from now on will also be given in this announcement.


08.03.2022 17:00 Türkçe Ders (Turkish Lecture):

https://zoom.us/rec/play/v63UVvBveQ3-QpRjsyegX9pjz4I1Z0Fl31O46WLCLsAIeGn8JcdON_JGCya0-hHYLp96XebsEpLk7eNh.skFFiDIWAxi8mFY-


09.03.2022 17:00 İngilizce Ders (English Lecture)

https://zoom.us/rec/play/S8AesXnEfGE4EIqU5HEfs6txoD3m5XdwgGzEcve8YT2KrWOah-JpB5CKExcOn49OhuzAcXa7V9WTMglN.IHb4Mvtt5sKptRjY


15.03.2022 17:00 Türkçe Ders (Turkish Lecture):

https://zoom.us/rec/play/DnmlZAJXxgRdI_Y5btxdFc16o5JDeE2TNSgx48gLamXXq67ZKUakIePy9G_Dsfq5li3Ys-1JaoCtswU.t2xwOf6IWdkva81e


16.03.2022 17:00 İngilizce Ders (English Lecture)


29.03.2022 17:00 Türkçe Ders (Turkish Lecture):

https://zoom.us/rec/play/_zJ8DR8pGC9MZ9lCvrZNX37I1MQVOgayWJ-sKLAceTEtCaDnwdmD8lIuUetToYVFPutztT9EQqaf9RMF.UPRbl8jSMwpLwDIN


30.03.2022 17:00 İngilizce Ders (English Lecture)


Project Lecture (13.4.2022)
Announcement
4/13/2022

The last of the theoretical courses that all students attending the project course must attend will be held online on April 13, 2022 at 17:00. This course will be held in English.


http://online.yildiz.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=646bebbc-56ee-42fb-84b7-9ca8d19339bf&meetingid=35e847cd-cfea-4dbb-abae-f7dd606b62fc

Proje Dersi (12.4.2022)
Announcement
4/12/2022

Proje dersi alan tüm öğrencilerin katılması gereken teorik derslerin sonuncusu 12 Nisan Mart 2022 saat 17:00'de online olarak yapılacaktır. Bu ders Türkçe olarak yapılacaktır.


http://online.yildiz.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=646bebbc-56ee-42fb-84b7-9ca8d19339bf&meetingid=107b84e6-31b4-426a-bdfa-a3cdbda61abd

Proje Ders Notları (Project Lecture Notes)
Lecture Note
3/29/2022

Proje dersi proje yönetimi ders notları.

Project management lecture notes of project course.

project_2022.zip Creative Commons License

Organic Chemistry Results (Organik Kimya Notları)
Other
6/28/2021

The results of the 2020-2021 Spring Semester Organic Chemistry in Bioengineering course are given in the attached file.


2020-2021 Bahar dönemi Biyomühendislikte Organik Kimya dersinin harf notları ekli dosyada verilmektedir.

organic_results.pdf Creative Commons License

Proje Dersi Arasınavı (Project Midterm Exam)
Exam
6/12/2021

Proje dersi arasınavı 12 Haziran 2021 günü saat 09:00'da yapılacaktır. Sınav linki aşağıda verilmektedir. Sınav formu, sınav saatinde aktif hale getirilecektir.

https://forms.gle/RypRBhFtrBfGJb8A8The project course midterm exam will be held on June 12, 2021 at 09:00. Exam link is given below. The exam form will be activated at the time of the exam.

https://forms.gle/RypRBhFtrBfGJb8A8

Proje Dersi Linkleri ve Duyuruları (Tüm Gruplar) - Project Course Links and Announcements (All Groups)
Announcement
3/18/2021

2020-2021 Bahar döneminde Proje dersini alan tüm öğrencilerin bu linkleri ve duyuruları takip etmesi gerekmektedir.


All students attending the Project course in the 2020-2021 Spring semester are required to follow these links and announcements.

proje_link.pdf Creative Commons License

Organic Chemistry Lecture Notes
Lecture Note
3/16/2021

Lecture notes for Organic Chemistry.

organic_chemistry.zip Creative Commons License