Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of hull form parameters on seakeeping for YTU gulet series with cruiser stern

INTERNATIONAL JOURNAL OF NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, cilt.6, ss.700-714, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet Creative Commons License

Development of a systematic series of gulet hull forms with cruiser stern

OCEAN ENGINEERING, cilt.58, ss.180-191, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Resistance characteristics of fishing boats series of ITU

MARINE TECHNOLOGY AND SNAME NEWS, cilt.45, ss.194-210, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Geometrical characteristics of fishing boats series of ITU

MARINE TECHNOLOGY AND SNAME NEWS, cilt.44, ss.125-137, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Influence of design parameters on vertical motions of trawler hull forms in head seas

MARINE TECHNOLOGY AND SNAME NEWS, cilt.34, ss.181-196, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tersanelerde İnşa Edilecek Gemi Tipinin Bulanık Topsis ve Bulanık Vikor Yöntemleri İle Belirlenmesi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.95-103, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

YTÜ Yuvarlak Kıçlı Gulet Serisinin Anatomisi ve Form Türetme Prosedürü

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.82-93, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Ülkemizde Yat ve Gezinti Teknesi Dizaynı, Üretimi ve Kullanımı

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.6-36, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Balıkçı Gemilerinin Stabilitesi ve Stabilite Güvenlik Uygulamaları

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.4-16, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kara ve Deniz Bağlantılı Marmara Ambulans Sistemi (MAS)

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.17-23, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Sularına Uygun Bir Balıkçı Gemisinin İz Karakteristiklerinin İncelenmesi

itüdergisi/d, cilt.7, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balıkçı Gemisi Dizaynında Tekno-Ekonomik Hesaplamalar

Gemi ve Deniz Teknolojisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balık Avlama Sistemleri ile Balıkçılık Ağ ve Donanımlarının Bir İncelemesi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balıkçı Gemisi Dizaynında Ekonomi İlkelerinin Önemi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

GEMİ DİRENCİ ve SEVKİ 111 ÇÖZÜMLÜ PROBLEM

Tmmob Gemi Mühendisleri Odası Yayını (Yayın No: 19), İstanbul, 2018
Link

Gemi Geometrisi

Tmmob Gemi Mühendisleri Odası Yayını, Yayın No: 13, 1
Link

Diğer Yayınlar