Education Information

Education Information

 • 2000 - 2005 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Kimya Abd/Analitik Kimya, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Abd/Analitik Kimya, Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  ÇEVRESEL VE BİYOLOJİK NUMUNELERDE ANYON VE KATYONLARIN İLETKENLİK-İYON, SPEKTROFOTOMETRİK-İYON, POTANSİYOMETRİK-İYON KROMATOGRAFİK HİBRİT SİSTEMLERİYLE TAYİNLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Abd/Analitik Kimya

 • 1999 Postgraduate

  ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF AMINOBENZIMIDAZOLES IN NONAQUEOUS ACETONITRILE

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Abd/Analitik Kimya