Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2005 Doktora

  Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Abd/Analitik Kimya, Türkiye

 • 1996 - 1999 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Abd/Analitik Kimya, Türkiye

 • 1991 - 1996 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  ÇEVRESEL VE BİYOLOJİK NUMUNELERDE ANYON VE KATYONLARIN İLETKENLİK-İYON, SPEKTROFOTOMETRİK-İYON, POTANSİYOMETRİK-İYON KROMATOGRAFİK HİBRİT SİSTEMLERİYLE TAYİNLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Abd/Analitik Kimya

 • 1999 Yüksek Lisans

  ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF AMINOBENZIMIDAZOLES IN NONAQUEOUS ACETONITRILE

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Abd/Analitik Kimya