Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI EBEVEYN KABUL-RED DÜZEYLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  ÇİFTÇİ ARIDAĞ N.

  A.KÖSEOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • ALGILANAN EBEVEYNLER ARASI ÇATIŞMANIN ERGENLERDE YETERLİK, İÇE/DIŞA YÖNELİM PROBLEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  ÇİFTÇİ ARIDAĞ N.

  G.ÇELİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • İLKÖĞRETİM I. KADEME 4.VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE ANNE BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  ÇİFTÇİ ARIDAĞ N.

  D.İZMİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016