Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

  • İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI EBEVEYN KABUL-RED DÜZEYLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, ÇİFTÇİ ARIDAĞ N. , A.KÖSEOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • ALGILANAN EBEVEYNLER ARASI ÇATIŞMANIN ERGENLERDE YETERLİK, İÇE/DIŞA YÖNELİM PROBLEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, ÇİFTÇİ ARIDAĞ N. , G.ÇELİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • İLKÖĞRETİM I. KADEME 4.VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE ANNE BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, ÇİFTÇİ ARIDAĞ N. , D.İZMİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016