Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

 • 2012 - 2018Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

 • 2000 - 2012Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

 • 1999 - 2000Öğretim Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

 • 1992 - 1999Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansİLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ

 • Yüksek LisansİLERİ ERGONOMİ

Yönetilen Tezler

 • Havayolu Operasyonlarında Planlama ve Çizelgeleme, ÇETİN DEMİREL N. , M.Deveci(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Bir Havayolu Firmasına Yönelik Yeni Bir Envanter Modeli, ÇETİN DEMİREL N. , S.Yerlioğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Toplu Ulaşım İşletmelerinde Kurumsal Performans Yönetimi:İETT'de Kurumsal Karne Uygulaması, ÇETİN DEMİREL N. , F.Canıtez(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Bankacılık Sektöründe Kariyer Yönetimi İçin Karma Bir Model Önerisi, ÇETİN DEMİREL N. , H.Savuran(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • çok Amaçlı Aktarmalı Taşıma Probleminin Çözümünde Melez Meta Sezgisel Bir Algoritma, ÇETİN DEMİREL N. , A.Varlı(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Bir Çağrı Merkezindeki Projelerin ANFIS Metodu ile Değerlendirilmesi ve Seçimi, ÇETİN DEMİREL N. , E.Saraç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Optimizasyon Problemlerinin çözümünde Melez Meta Sezgisel Bir Algoritma, ÇETİN DEMİREL N. , G.Yücenur(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Çok Amaçlı Optimizasyon, ÇETİN DEMİREL N. , A.Akdemir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı ile Tedarikçi Seçimi, ÇETİN DEMİREL N. , Ö.Kaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Bulanık Ortamda Bağımlı Ölçütlerin Choquet İntegrali Kullanılarak Değerlendirilmesi ve Alternatif Seçimi, ÇETİN DEMİREL N. , G.Ayyıldız(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Finansal Risk Yönetimi, ÇETİN DEMİREL N. , S.Lokumcu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Talebin Belirsiz Olduğu Ortamda Üretim Planlama Çalışmalarında Bulanık Mantık Yaklaşımı, ÇETİN DEMİREL N. , C.Örenli(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Bulanık Proje Yönetimi ve Uygulaması, ÇETİN DEMİREL N. , F.Sağlam(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Çoklu Depolu Araç Rotalama Problemleri İçin Bir Karınca Kolonisi Optimizasyonu Algoritmasının Tasarımı ve Uygulaması, ÇETİN DEMİREL N. , M.Kurt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Katı Atık Yönetiminde Optimal Planlama için Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı, ÇETİN DEMİREL N. , N.Aydın(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Çok Amaçlı ve Çok Konumlu Aktarmalı Taşıma Problemlerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu, ÇETİN DEMİREL N. , A.Varlı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Çok Amaçlı Bulanık Transport Probleminin Genişleme Prensibiyle Çözülmesi, ÇETİN DEMİREL N. , B.Gözde(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmininin Ölçülebilir Davranışlar Üzerindeki Etkisinin Bulunmasına Yönelik Model Çalışması, ÇETİN DEMİREL N. , G.Serbest(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Üretimde Değişim Proje Yönetiminin Ölçümlendirilmesi, ÇETİN DEMİREL N. , G.Sarı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Proje TAbanlı Yönetim Yaklaşımı ve Bir Uygulama, ÇETİN DEMİREL N. , A.Erkek(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Karınca Algoritması ve Tesis Yerleşimi Problemlerine Uygulanması, ÇETİN DEMİREL N. , D.Toksarı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Ürün Gerçekleştirmede Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Uygulama, ÇETİN DEMİREL N. , Ö.Atay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Yeni Bir Ürün Tasarımında Süreç Analizi, ÇETİN DEMİREL N. , G.Tiryaki(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Eşzamanlı Mühendisliğin Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkileri, ÇETİN DEMİREL N. , E.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Pazarlama Yönetiminde Sayısal Karar Modelleri ve Uygulaması, ÇETİN DEMİREL N. , Z.Derman(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002