Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Kastamonu Örneğinde Anadolu Kenti İmaj Ögeleri ve Değişim Süreci

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Doktora Programı

 • 1993 Postgraduate

  Çevre Psikolojisi Bağlamında Çevresel İmaj ve Beşiktaş Meydanı Örneği

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı