Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE IMPACT OF URBAN SPACE ORGANISATION ON THE URBAN ACTIVITY OF THE ELDERLY, ISTANBUL AND VIENNA EXAMPLE

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.31, ss.39-66, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeşil Alan ve Fiziksel Aktivitenin İnsan Mutluluğu Üzerindeki Etkisinin Saptanmasında Bir Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.48, ss.345-362, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

As a Factor of Improving the Life Quality: Measurement of Spatial Safety

MEGARON, cilt.14, ss.167-176, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Examination of Fear of Crime: Kadikoy Example

PLANLAMA-PLANNING, cilt.28, sa.3, ss.315-327, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Religious Building for the City Identity: The Case of Antioch

PLANLAMA-PLANNING, cilt.27, ss.180-192, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bir Semtin Kimliğinin Sürdürülmesinde Kentsel Belleğin Yeri Yeldeğirmeni Örneği

Mimar.ist, cilt.16, ss.83-93, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spatial behaviors in Transfer Centers: The Case of Uskudar Transfer Center

MEGARON, cilt.11, sa.4, ss.565-578, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Zihinsel Haritaların Biçimlenmesinde Ulaşım Ağı Bağlamında Yerleşme Tipolojisinin Etkisi Toronto Örneği

İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.46, ss.204-225, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Harita Tipolojisinde Topoğrafya ve Ulaşım Ağının Etkileri, Haliç

Mimarist, sa.46, ss.92-100, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılar Kentsel Fiziksel Çevrelerinden Ne Kadar Memnun? İstanbul ve Viyana Örneği

Mimarist, sa.44, ss.99-111, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerleşmelerde İmaj Analizi Konusunda Bir Yöntem Kastamonu Örneği

MEGARON, cilt.5, sa.2, ss.67-81, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

35 Yıl Sonra Gediz Depremi: Depremin Yaşayanlar ve İki Yerleşme Üzerindeki Etkileri

TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, sa.6, ss.139-147, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adını Kaybeden Kent… Eskigediz

Kent Gündemi, sa.8, ss.19-24, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Kentsel Sorunların Çözümünde Bir Yöntem: Kentsel Tasarım

Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada Ölçü, ss.67-70, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Gelişme Konut Alanlarında - Kentsel İmaj Bağlamında - Kimlik Sorunları

Mimarist Dergisi, cilt.6, sa.19, ss.72-76, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünü, Bugünü, Yarınıyla Daima Yaşayacak Kent: Kastamonu

Kent Gündemi, sa.7, ss.17-20, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Gelişme Konut Alanlarına Kentsel İmaj Bağlamında Kimlik Sorunları

Mimarist, sa.19, ss.72-76, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eskigediz (Kütahya) Kentsel Mimarlık Envanter 2003

TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, cilt.2004, sa.3, ss.169-199, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazi Almanyası’nda Mimarlık ve Planlama Anlayışı

Mimarist Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.96-100, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentsel Mekân Tasarımında Günışığı Faktörünün Enerji Korunumuna Etkisi

2.Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.945-953

Kentsel Mekanın Organizasyonunda Bir Uygulama Aracı Olarak Kentsel Tasarım Rehberleri

26. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Kentsel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar / Uygulamalar, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018

Konut Alanlarındaki Yeşil Alanların Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi

İstanbul 1. Konut Kurultayı, Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018

Çocuk İçin Bir Yaşam Mekânı Çocuk Dostu Sokak

İstanbul 1. Konut Kurultayı, Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018

Yaşam Kalitesini Etkileyen Bir Faktör Kentsel Vandalizm

Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler – Riskler ve Fırsatlar, 29. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2006, ss.309-316

Kentsel Dokuyu Oluşturan Bileşenler Işığında Doku Çözümlenmesinde Farklı Yöntem ve Tekniklerinin Değerlendirmesi

Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu - Temel yaklaşımlar ve teknikler, Mersin, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2015, ss.439-452

The Impact of Housing Zone Design on Global Climate Change

International Conference on Changing Cities II - Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, Tripoli, Yunanistan, 22 - 26 Temmuz 2015, ss.1935-1941

Methods to mitigate the environmental impact of highways the example of D 100 Highway in Anatolian İstanbul

International Conference on Changing Cities II - Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, Tripoli, Yunanistan, 22 - 26 Temmuz 2015, ss.1835-1844

Kır ve Kent Kavramları İle Tanımlanamayan (Bulanık) Yerleşmeler Göksu Havzası Örneği

37. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2013, ss.545-556

Yaşlıların Kentsel Yaşama Katılmalarında Tasarımın Etkisi İstanbul ve Viyana Örnekleri

ENGELSİZMİR 2013 Uluslararası katılımlı Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2013

The changing image of the waterfront based on settlement identity in the example of the Bosphorus

International Conference on “Changing Cities” Spatial, morphological socio-economic dimensions, Larissa, Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2013

İstanbul Boğazı Örneğinde Kıyının Yerleşme Kimliğine Bağlı Olarak Değişen İmajı

IX. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, Antakya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2012, cilt.1, ss.71-78

Konut Alanı Tasarım Sürecinde Unutulan Bir Kavram Mahalle

Çevre – Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011, ss.437-448

Karşı Kıyı Siluetinin Kent Kimliğindeki Önemi: İstanbul Tarihi Yarımada ve Karşı Kıyısı

VIII. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2010, cilt.217, ss.215-225

Planlama 2: Mahalle Ünitesi Tasarım Süreci

Planlama Eğitiminde 25 Yıl, ŞBP Eğitimi Semineri, İstanbul, Türkiye, 10 Ocak 2009, ss.31-43

Planlama 1

Planlama Eğitiminde 25 Yıl, ŞBP Eğitimi Semineri, İstanbul, Türkiye, 10 Ocak 2009, ss.9-30

Deterioration of the Environment and Undefined type of Structuring: Eastern Mediterranean Coasts of Anatolia – Göksu Delta

International Urban Water Conference: Water and Urban Developments Paradigms, Leuven, Belçika, 15 - 19 Eylül 2008, ss.169-173

From Traditional to Modern Methodology of Neighbourhood Unit Design

Design Education – designtrain Congress, Amsterdam, Hollanda, 5 - 07 Haziran 2008, ss.262-276

The De-industrialisation of the Zonguldak – Bartın –Karabük Sub-Region: Planning and Restructuring Strategies

The Black Sea Region: Past, Present and Future, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2004, ss.119-126

Eskigediz Sözlü Tarih Belgeleme Projesi 2005 – Eskigediz’in Tarih Yüklü Sözü Sohbeti

Kültürle Büyümek, Türkiye Kültür Sektörü, TÜBA-TÜKSEK, İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 2006, ss.38-39

Kent Güvenliği Konusunda Dikkate Alınmayan Suç: ‘Vandalizm’

Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2006, ss.285

Earthquake and The Revitalization of the Historical Settlement ‘Eskigediz

mAAN 5th International Conference: Re-thinking and Re-constructing Modern Asian Architecture, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2005, ss.234-236

Eskigediz (Kütahya): Documentation of Urban Architecture, Gediz: The City That Lost Its Name

Kültürle Büyümek 2003, Türkiye Kültür Sektörü, TÜBA-TÜKSEK, İstanbul, Türkiye, 01 Temmuz 2004, ss.36-37

Transformation of the Meaning in Istanbul City Walls

International Symposium on Revalorisation of the Istanbul City Walls Istanbul, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2003, ss.21-30

Kampüs Tasarımında Ölçütler

1. Kentsel Tasarım Haftası, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2000, ss.131-139

Bugünkü Kent Yönetimi ve Planlama Sistemi Türkiye Kentlerini Üçüncü Bin Yıla Taşıyabilecek mi?

23. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 1999, ss.283-292

Kitap & Kitap Bölümleri

Sokağın Kaybolan İşlevi ve Değişen Kimliği

Kent ve Planlama, İclal DİNÇER,Zeynep ENLİL, Editör, Yem Yayın, İstanbul, ss.327-348, 2021

Apres le tremblement de terre de Gediz en Turquie: la gestion de la catastrophe

Thema Colecta 7/2020, La gestion du risque en Belquie,, Patricio, Teresa, Editör, ICOMOS, Bruxelle, ss.70-73, 2020

Mahalle Odaklı Katılımın Mekansal Boyutları

Mahalle Odaklı Katılım, Çakırer Özservet,Yasemin,Küçük,H., Editör, Astana Yayınları, İstanbul, ss.55-66, 2019

Hayalindeki Sokak Atölyesi

GÖÇMEN ÇOCUK IÇIN BIR ŞEHIR, Ezgi Küçük, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.119-139, 2017

Mahallemi Tanıyorum Atölyesi,

GÖÇMEN ÇOCUK IÇIN BIR ŞEHIR, Ezgi Küçük, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.140-155, 2017

Kıyı Alanları

Sürdürülebilir İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi, Çiğdem Polatoğlu, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yayını, İstanbul, ss.33-52, 2017

Göç – Çocuk ve Kültür Mirası Atölyesi

GÖÇMEN ÇOCUK IÇIN BIR ŞEHIR, Ezgi Küçük, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.107-118, 2017

Cadde ve Sokaklar

Sürdürülebilir İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi, Çiğdem Polatoğlu, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yayını, İstanbul, ss.77-115, 2017

Fragmentation in the Macro-Urban Form and Natural Thresholds of a Delta and Riverfront City in Anatolia: Case of Silifke

Developments in Science and Engineering, R. Efe, L. Matchavariani, A. Yaldir, L. Levai, Editör, St Kliment University Press, Sofija, ss.435-454, 2016

Büyük Kentlerde Kadınların Korku Mekanları

Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve Suç Korkusu, Solak, Adem; Solak, Öner, Editör, Hegem V Yayınları, Ankara, ss.401-411, 2015

Yaşlıların Kentsel Yaşama Katılımında Kentsel Tasarımın Etkisi; Esenler Örneği

Herkes İçin Dost Kentler, Hatice Ayataç, Editör, Esenler Belediyesi, Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul, ss.152-199, 2015

Kentsel Dönüşüm ve Mahalle Yenileme Olgusu Bağlamında Planlama - Tasarım İlkeleri

Modernite ve Mimarlık, Esenler Belediyesi, Ebru Erdönmez, Editör, Esenler Belediyesi, Şehir ve Düşünce Merkezi Yayını, İstanbul, ss.119-149, 2013

Riskleri Taşımak Deprem Sonrası Bir Yerleşimin Taşınma Öyküsü Eskigediz 40 Yıl Öncesi ve Sonrası

Kurtarabilirsiniz / You Can Rescue, Akbulut, T., Erkan, N. vd, Editör, Ytü, İstanbul, ss.19-29, 2011

Sel Doğal Bir Afet mi? Hatalı Plan Kararlarının Bir Sonucu mu?

Kurtarabilirsiniz / You Can Rescue, Akbulut, T, Erkan, N. vd, Editör, Ytü, İstanbul, ss.128-136, 2011

Kentsel Doku Kavramı, Konut Alanları Planlamasında Mahalle

Planlama Stüdyoları Eğitim Süreci: Silifke Örneği, Yakar H., Hamamcıoğlu, C., Editör, Ytü Basım Yayın Merk, İstanbul, ss.76-88, 2011

Planlama 2

Şehir ve Bölge Planlama Eğitim Seminerleri, Cengiz H., Editör, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, ss.31-43, 2010

Diğer Yayınlar