Kentsel Mekanın Organizasyonunda Bir Uygulama Aracı Olarak Kentsel Tasarım Rehberleri


Eren İ. , Erkan N. Ç.

26. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Kentsel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar / Uygulamalar, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey