Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Apostasy (Irtidad) in Islamic Jurisprudence; is it a Creedal or a Political Crime: Ibn al-Humam (d. 861/1457)

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.1-12, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mundane Analysis of Hanafite Friday Prayer of Jurist Qâdı Khân (d. 592/1195) II

Macedonia Journal of Scientific Research, Hikmet (ADEKSAM), cilt.9, ss.24-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politics in Muslim Friday Prayer: Jurist Qâdîkhân (d. 592/1195)

Journal of Law and Conflict Resolution, cilt.4, ss.54-61, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Mundane Analysis of Hanafite Friday Prayer of Jurist Qâdı Khân (d. 592/1195) I”

Macedonia Journal of Scientific Research, Hikmet (ADEKSAM), cilt.19, ss.27-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Moral Agents and Their Deserts: The Character of Mu’tazilite Ethics

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.131-134, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Political Theology; Political Sovereign Deity in The Hebrew Bible

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.73-115, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Political Theology; Political Sovereign Deity in the Semitic Scriptures; The Hebrew Bible, The New Testament and The Qur’an (II)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.48, ss.49-83, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Political Theology; Political Sovereign Deity in the Semitic Scriptures; The Hebrew Bible, The New Testament and The Qur’an (I)”

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.83-123, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hanafite Freedom of Apostasy in Islamic Jurisprudence as Reflected by Shams al-Din al-Sarakhsi (400/1009-483/1090)

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergi, cilt.2, ss.40-62, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şia ve Mutezile’nin Reddiye Literatürü Üzerine Bir Çalışma

Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.171-191, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haricilik, Şia ve Mutezile’nin İmamet Literatürü Üzerine Bir Çalışma

Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.69-93, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şia-Mutezile Gaybet Tartışması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.46, ss.153-167, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ferd ve Devlet İlişkisi, Birey Hürriyeti ve Devlet Otoritesi

DİYANET İLMİ DERGİ, cilt.29, ss.37-50, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’an’ın Kaynağı ve Oryantalizm

DİYANET İLMİ DERGİ, cilt.27, ss.293-307, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Çağdaş Düşünme Yazıları (I)

Doğu Kitabevi, İstanbul, 2019

Sistematik Düşünme

Doğu Kitabevi, İstanbul, 2019

Sistematik düşünme

doğu kitabevi, İstanbul, 2019

Tevrat’ta Siyasal Düşünce

Sinemis Yayınları, Ankara, 2012

Tevrat’ta Sosyal Düşünce

Sinemis Yayınları, Ankara, 2011

İslam ve Demokrasi

Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 1996

İnsan Hakları ve İslam

Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 1996

The Basics of Islam

Türkiye Diyanet V, Ankara, 1996