Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörü

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2007 - 2015Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya

Yönetilen Tezler

 • Zeytinyağ, SAN N. , G.Özinanç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • FARKLI ELEMENTLERİN DUYARLILIKLARININ ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRE CİHAZINDA ARTTIRILMASINA YÖNELİK ANALİTİK YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ, SAN N. , Ç.BÜYÜKPINAR(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Kil Katkılı Poli(Hipe)Adsorban Üzerinde Metil Moru Boyarmaddesinin Adsorpsiyonu:Kinetik, İzoterm ve Termodinamik İncelemeler, SAN N. , S.SAYGI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Sudaki Organik Boyar Maddelerin Polimerik Reçineler Üzerine Kesikli ve Sürekli Sistemden Adsorpsiyonunun İncelenmesi, SAN N. , D.KAYA(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Sulu Ortamdan 4-Nitrofenolün XAD-7 Reçinesi Üzerindeki Adsorpsiyon ve Desorpsiyonunun Deneysel Olarak İncelenmesi, SAN N. , Ö.YILDIRIM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Reçine Üzerindeki Komplekslerin Adsorpsiyon İzotermlerin İncelenmesi, SAN N. , S.Yaşar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Salisilik asit ile yüzey modifikasyonu yapılmış TiO2 fotokatalizörü kullanılarak 4-nitrofenolün heterojen fotokatalitik degradasyonu, SAN N. , D.Metinyurt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011